En engasjerende skole

Dagens skole er urettferdig. Høyresiden har skapt en teste- og puggeskole der elever testes og måles i senk i stedet for å oppleve læringslyst. De har innført en fraværsgrensa som pisker elevene på skolebenken, de tviholder på en eksamensordning der tilfeldigheter får avgjøre elevenes framtid, og én av fire yrkesfagelever mangler lærlingplass – selv om vi trenger enda flere fagarbeidere i framtida.

SU vil ha en skole der ulike elever har like muligheter og alle får muligheten til å lykkes. Vi vil stoppe å spille lotto med elevenes fremtid og erstatte eksamen med en mappevurdering, slik at elevenes innsats gjennom hele året teller i stedet for fem timer i et tilfeldig fag. Vi vil fjerne fraværsgrensa fordi elever fortjener tillit og læringslyst i stedet for å piskes på skolen, og fordi fraværsgrensa straffer elever som sliter. Vi må ha et opptakssystem til høyere utdanning som legger vekt på relevante karakterer for det man vil studere videre, og for yrkesfagelevene må vi øke utstyrsstipendet, ha mer praktisk undervisning og lovfeste retten til lærlingplass.

Skolen skal være et engasjerende sted for elever å være og gi elevene de verktøyene de trenger for å lykkes videre. Det har vi ikke med politikken til dagens regjering. Med mer tillit til elever og lærere, mer variert undervisning og et system der hver enkelt elev får spille på sine egne styrker kan vi imidlertid få en rettferdig skole der alle har mulighet til å lykkes.

Her kan du lese mer om noen av våre viktigste skolesaker: