Handlingsprogram

SUs handlingsprogram er organisasjonens plan for hva vi skal gjøre to år fram i tid. Handlingsprogrammet legger føringer for hvilke politiske saker SU skal fronte og er grunnlaget for det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Handlingsprogrammet blir vedtatt av SUs landsmøte annenhvert år.

Handlingsprogram for Sosialistisk Ungdom 2022-2024