Personvern

Denne personvernerklæringen gjør rede for Sosialistisk Ungdoms håndtering av personopplysninger. Den ble sist oppdatert den 04.11.2022.

Sosialistisk Ungdom, ved generalsekretær, er behandlingsansvarlig om ikke oppgaver er delegert. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret.

For en oversikt over relevante databehandlere, se liste i bunnen av siden.

Nettsider

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller fylle ut skjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Opplysningen som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun SU og databehandler som har tilgang til opplysningene.

Våre servere og brannmurer logger og oppretter regler basert på trafikk. Disse reglene knyttes til IP-adresser. Vi utleverer ikke disse loggene eller reglene med mindre det foreligger dom, pålegg fra politiet eller i forbindelse med etterforskning av trusler fremmet mot partiet eller partiets medlemmer. Ved en eventuell utlevering av logger vil vi utlevere det absolutte minimum som oppfyller dom/pålegg/behov.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går over en kryptert tilkobling. Dersom du melder deg inn i SU skjer dette via en iframe fra medlemsregisterleverandøren vår, denne er også kryptert.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på enheten din når du laster inn en nettside. Vi benytter ulike informasjonskapsler på ulike tjenester. Vedlagt ligger en oversikt over de ulike informasjonskapslene vi benytter per 11.01.2021.

TjenesteNavnUtløper etterDomeneSelskapFormål
Medlemsregistercsrftoken364 dagersu.hypersys.noUnicornis AS[Sikkerhet]. Skal forhindre såkalte «Cross-site request forgery»
MedlemsregistersessionidEndt sesjonsu.hypersys.noUnicornis AS[Teknisk]  Gjør det mulig å spore hvilken sesjon en forespørsel skal kobles til.

Medlemsregister

Ved innmelding i SU registreres navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato i vårt medlemsregister. Vi registrerer ikke personnummer. Utover dette registreres medlemskap i fylkeslag og/eller lokallag, samt eventuelle verv det enkelte medlem har eller får i organisasjonen.

Verv i SU er offentlig informasjon og kan bli publisert på SUs nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i SU kan også bli gjort offentlig tilgjengelig, for eksempel for at medlemmer skal kunne kontakte lokallag.

I medlemsregistret lagres også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver. Hvert enkelt medlem kan selv redigere sine egne opplysninger gjennom https://su.hypersys.no/.

Som medlem godkjenner man at SU kan sende ut eksempelvis innkallinger og invitasjoner til arrangementer, medlemsblad og kontingentinnkreving.

Tilgang til medlemsregisteret er begrenset til Sentralstyret, ansatte i organisasjonens sentrale, regionale og lokale ledd, samt andre tillitsvalgte som har behov for tilgang pga. sitt spesifikke verv i organisasjonen. Databehandler har tilgang til medlemsregisteret for å kunne oppfylle sine oppgaver.

Tilgang til data begrenses etter organisasjonsnivå, og vi etterstreber å til enhver tid ikke gi noen bredere tilgang enn nødvendig. Fylkesledere har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsledere kun har tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. I enkelte tilfeller vil det bli gjort skjønnsvurderinger som gir tilgang til flere personer i et lokallag eller fylkeslag.

SUs medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over, eller etter dom/pålegg fra politiet. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til post@su.no.

SU sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Etter avsluttet medlemskap oppbevarer vi opplysninger i 5 år. Dette er i tråd med krav om dokumentasjon i forbindelse med støtteordninger. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger slettes ved å sende en e-post til post@su.no.

I noen tilfeller kan anonymisert medlemsinformasjon bli utlevert til forskning. Dette forutsetter at forskningsprosjektet er meldt inn og godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata). Forskningsinstitusjonen skal ha utnevnt et personvernombud.

Undersøkelser og påmeldingsskjema

Sosialistisk Ungdom bruker Google forms til å gjennomføre interne spørreundersøkelser og påmelding til arrangement. Ved påmelding til kurs og arrangementer samler vi inn navn og kontaktopplysninger, informasjon om eventuelle allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Google forms benyttes også for innspill i ulike programprosesser. I all hovedsak vil det være frivillig å legge igjen kontaktopplysninger i disse skjemaene. I tilfeller der det er nødvendig med kontaktopplysninger, vil det fremgå tydelig hvordan disse blir lagret og håndtert.

Det vil alltid bli informert om formålet med undersøkelsene, og hvorvidt undersøkelsene er anonyme eller ikke, og om opplysningene skal anonymiseres og lagres, eller når den skal slettes. SU kan ikke dele opplysningene med andre, eller bruke opplysningen til andre formål enn det som er angitt. Svar blir aldri knyttet opp til navn, epostadresser, telefonnummer eller andre identifiserende personopplysninger i medlemsregisteret.

Til noen arrangementer bruker Sosialistisk Ungdom Checkin som påmeldingssystem. Les mer her om hvordan Checkin behandler dine persondata her.

E-post

Alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold til oss per e-post. Slike e-poster blir behandlet i henhold til innhold og slettes straks.

Kontakt og innsyn

Dersom du har tilbakemeldinger på SUs personvernerklæring, spørsmål om hvordan personopplysninger behandles, eller ønsker innsyn i dine personopplysninger hos SU kan du enten ta kontakt med ditt fylkeslag eller generalsekretær i SU. Kontaktinfo finnes på våre nettsider. For utmelding og sletting av personopplysninger brukes e-post post@su.no.

Oversikt over relevante databehandlere

  • Unicornis AS
  • Copyleft Solutions AS
  • Google
  • Checkin AS