Lokallagsfondet

Lokallagsfondet er en støtteordning for SUs lokallag. Formålet med støtteordningen er å stimulere til lokal aktivitet.

Hvordan søke penger?

Lokallag kan søke aktivitetsstøtte fra Lokallagsfondet. Søknad leveres i eget nettskjema.

Søknadene behandles av AU hver uke.

Hva kan pengene brukes på?

Aktivitetsstøtte kan brukes på aktivitet i regi av lokallaget, for eksempel aksjoner og skoleringer.

Mer informasjon om bruk av aktivitetsstøtte finnes i SUs interne retningslinjer for Lokallagsfondet.

Hvordan rapportere?

Lokallag skal levere rapport for all utbetalt aktivitetsstøtte. Rapport leveres i eget nettskjema.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til post@su.no.