Kontakt

Leder

Synnøve Kronen Snyen
Henvendelser fra pressen, invitasjoner til debatter m.m.

synnove@su.no
(+47) 994 34 779

Generalsekretær

Frida Nodeland Indregard
Spørsmål om SUs politikk og vedtak,
sentralstyrets arbeid, SUs landsstyre
og landsmøtet.

frida@su.no
(+47) 959 14 671

OrganisasjonsrĂĄdgiver

Marie Tangen Olafsen
Generelle henvendelser.
Spørsmål om medlemskap, frifond m.m.

post@su.no
(+47) 455 17 340

Henvendelser vedrørende økonomi

Faktura, skjema for utlegg og reisedekning etc. sendes hit.

okonomi@su.no