Feministisk selvforsvar

Hva er feministisk selvforsvar? 

Feministisk selvforsvar handler om å gjøre jenter i stand til å forsvare seg både psykisk og fysisk mot seksuell trakassering, vold og voldtekt. Gjennom ulike øvelser lærer du å sette egne grenser og å fysisk forsvare deg selv gjennom selvforsvar. Sammen med andre jenter lærer du også å ta mer plass, og på den måten får jenter mer makt i samfunnet. 

SU kjemper for et samfunn fritt for all kvinneundertrykkelse og vold. Vi mener at jenter ikke skal trenge å være redde for å gå hjem alene, bli seksuelt trakassert eller voldtatt. Men vi vet at vi ikke våkner opp til et slikt samfunn i morgen. Derfor tilbyr vi feministisk selvforsvarskurs, slik at jenter kan ta makt over eget liv og egen hverdag, samtidig som vi arbeider politisk for å knuse patriarkatet. Vårt mål er et samfunn der feministisk selvforsvar ikke er nødvendig. 

Kursene i feministisk selvforsvar er kvinneseparatistiske. Det vil si at de bare er for jenter eller kvinner. Årsaken til dette er at menns vold mot kvinner er et strukturelt problem som rammer alle jenter og kvinner. Det gjør også at kursene blir en fin arena for å bygge søsterskap.

Vi tilbyr kurs både til jenter i SU og til grupper utenfor SU.  

Hvem kan bestille kurs? 

Vi tilbyr kurs for alle grupper som ønsker det. Dette kan være lokallag og fylkeslag i SU, samt grupper utenfor SU, som for eksempel skoleklasser, fagforeninger og russ. 

Du kan melde interesse for kurs i boksen nederst på denne sida.

Jeg vil bli instruktør, hvordan blir jeg det? 

På nyåret skal vi i gang med en ny runde utdanning av instruktører i feministisk selvforsvar.  Søknadsrunden er nå avsluttet, men du kan fortsatt melde interesse via dette skjemaet. Dersom du ikke fikk plass på kurset i denne omgang håper vi du vil søke igjen til neste gang. 

Vi følger alltid med på gjeldende regler for smittevern i sammenheng med feministisk selvforsvar. 

Her kan du bestille feministisk selvforsvarskurs: