Feministisk selvforsvar

Hva er feministisk selvforsvar? 

Feministisk selvforsvar handler om å gjøre jenter i stand til å forsvare seg både psykisk og fysisk mot seksuell trakassering, vold og voldtekt. Gjennom ulike øvelser lærer du å sette egne grenser og å fysisk forsvare deg selv gjennom selvforsvar. Sammen med andre jenter lærer du også å ta mer plass, og på den måten får jenter mer makt i samfunnet. 

SU kjemper for et samfunn fritt for all kvinneundertrykkelse og vold. Vi mener at jenter ikke skal trenge å være redde for å gå hjem alene, bli seksuelt trakassert eller voldtatt. Men vi vet at vi ikke våkner opp til et slikt samfunn i morgen. Derfor tilbyr vi feministisk selvforsvarskurs, slik at jenter kan ta makt over eget liv og egen hverdag, samtidig som vi arbeider politisk for å knuse patriarkatet. Vårt mål er et samfunn der feministisk selvforsvar ikke er nødvendig. 

Kursene i feministisk selvforsvar er kvinneseparatistiske. Det vil si at de bare er for jenter eller kvinner. Årsaken til dette er at menns vold mot kvinner er et strukturelt problem som rammer alle jenter og kvinner. Det gjør også at kursene blir en fin arena for å bygge søsterskap.

Vi tilbyr kurs både til jenter i SU og til grupper utenfor SU.  

Kan lokal- og fylkeslag bestille kurs? 

På grunn av koronasituasjonen er det ikke mulig å gjennomføre kurs per dags dato. Det er likevel mulig å melde interesse, så tar vi kontakt så snart smittevernsreglene tillater det. 

Lokallag, fylkeslag og andre grupper av jenter på tvers av geografisk tilhørighet kan alltid bestille kurs i feministisk selvforsvar. 

Du kan melde interesse for kurs i boksen nederst på denne sida.

Jeg vil bli instruktør, hvordan blir jeg det? 

På grunn av koronasituasjonen er det ikke mulig å bli instruktør per dags dato. Det er likevel mulig å melde interesse, så tar vi kontakt med deg så snart smittevernsreglene tillater det. 

For å bli instruktør må du delta på instruktørkurs. Det kan varierer hvordan det organiseres, men som oftest vil det være tre helgesamlinger med kurs før du blir instruktør. Som instruktør kan du holde kurs i feministisk selvforsvar for andre. Å holde kurs for andre er et stort ansvar, og det er derfor viktig at du prioriterer instruktørkursene hvis du skal bli instruktør.

Du kan melde interesse for kurs eller for å bli instruktør her. Vennligst spesifiser hva det er du ønsker.