Lærlinger

Dagens skolesystem gir spesialbehandling til studiespesialiserende og gjør det vanskeligere for yrkesfagelever å utdanne seg. Når hele 1 av 4 yrkesfagelever ikke får lærlingplass, betyr det at de faktisk ikke får fullført videregående skole. I tillegg dekker ikke utstyrsstipendet mer enn et minimum av de faktiske kostnadene elevene trenger på skolene. Det er grunnleggende urettferdig at elever som velger yrkesfag, ikke får nok støtte og også mister retten til å fullføre videregående.

Vi vet at både klimakrisa og eldrebølgen kaller på flere fagarbeidere. Innen 2035 vil Norge trenge 90 tusen flere fagarbeidere, hvorav 18 tusen er helsefagarbeidere. Hvis vi fortsetter å ignorere yrkesfag, vil Norge slite i årene fremover.

Løsninga til høyresida er at skolen skal fortsette å presse elever gjennom samme A4-mal hvor de blir testet og hvor det er teoretisk kunnskap og pugging som gjelder. Istedenfor å bruke politikk for å styrke yrkesfag, står de fast på at privat sektor skal gjøre jobben for dem.

Sosialistisk Ungdom kjemper for et rettferdig skolesystem med mer kreativ og praktisk læring. Skolen skal være gratis for alle, og den skal ikke forskjellsbehandle en som vil bli aksjemegler over en som vil bli elektriker. Vi vil kjempe for at elever skal ha mer frihet over egen læring uansett familieinntekt.

SU vil:

  • Lovfeste retten til lærlingplass.
  • At det i alle offentlige anbud skal det være krav om minst 10% lærlinger, slik som i Oslo modellen.
  • Sette av penger til lærlingspotter for at det skal bli mer lønnsomt for bedrifter å ansette lærlinger.
  • At undervisningen må være mer praktisk yrkesfagsrettet i fellesfagene.
  • At utstyrsparkene på yrkesfag må oppdateres slik at de samsvarer med standardene i arbeidslivet.
  • At utstyrsstipendet skal dekke alt av utstyr elevene trenger.
  • Økt lærlingtilskuddet.
  • At lærlinger skal få studentrabatt på kollektivreiser.
  • Ha mer praktisk undervisning på yrkesfag
  • Satse stort på fagskolene gjennom flere studieplasser og økte tilskudd. 
Del denne saken