Lærlinger

Bilde: JESHOOTS.COMUnsplash

Alle yrkesfagelever burde få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Lærlinger er arbeidslivets fremtid. De fleste lærlinger blir raskt en verdifull ressurs og produktive medarbeidere. Ved å ta inn lærlinger i bedriften har de muligheten til å skreddersy morgendagens fagarbeidere.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • At offentlige bedrifter tar inn lærlinger og gir dem utdanningen de har krav på.
  • At yrkesfagundervisningen gjøres mer relevant og praksisrettet.
Del denne saken