Lærlinger

Bilde: JESHOOTS.COMUnsplash

Det er verken lønnsomt eller rettferdig at yrkesfagselever ikke har rett til å få en læreplass. Yrkesfagselever bør ha samme rett som elever på studieforberedende programmer til å fullføre skoleløpet. Derfor ønsker SU å lovfeste retten til læreplass, og gjøre aktive tiltak for å sikre at alle elever på yrkesfag skal ha en læreplass å gå til.

SU vil:

  • Lovfeste retten til læreplass
  • At alle opplæringsbedrifter skal være organisert under et opplæringskontor, som er pliktig til å ta inn lærlinger
  • At kommuner skal ansette minst én lærling per 500 innbyggere
  • Lovfeste at lærlinglønna skal være minst 50% av lønna til en ferdig fagutdannet i samme bedrift gjennom hele lærlingperioden
Del denne saken