Eksamen

Bilde: SV

I Sverige gjennomfører ikke elever eksamen, de har bare standpunktkarakterer. Dagens eksamensordning krever store ressurser fra skolen og står i veien for elevers læring og utvikling. En bedre løsning er å avskaffe eksamen totalt, og heller bruke tiden på mer læring, samt beholde dagens ordning med standpunktkarakterer. For å ivareta elevers rettssikkerhet blir det viktig at elever får reelle klagemuligheter dersom man er uenig i standpunktkarakteren. Dette skal sikres ved at to forskjellige sensorer, en intern og en ekstern, gjør en ny vurdering av flere ulike typer vurderinger man har hatt i løpet av året.

SU vil: 

  • Fjerne eksamensordningen.
Del denne saken