Fleksibel skolehverdag

En måte å sikre en mer engasjerende, lærerik og fleksibel skolehverdag er gjennom en fleksitidsordning. Dette eksisterer blant annet på Elvebakken videregående skole i Oslo. . Der får elevene lov til å jobbe med skolearbeid etter skoletid. Timene elevene jobber i fleksitiden får de lov til å bruke til å avspasere ved senere tidspunkt eller slette opparbeidet fravær. Jobber en elev seg opp nok antall timer, er det også mulig å søke om og ta ut hele studiedager. Dette er en ordning som gjør at elever får mer frihet og selvbestemmelse over egen skolehverdag. Med SV i byråd i Oslo har man utarbeidet en ordning som gjør at flere skoler får muligheten til å prøve ut denne fleksitidsordningen.

SU ønsker en skolehverdag som setter læring høyere enn pugging, og gir elevene mer makt og frihet i egen skolehverdag. Det er viktig at vi har en skole som fungerer best mulig for elevene, og det mener vi i SU at elevene får gjennom mer selvbestemmelse i egen skolehverdag. Derfor kjemper SU for fleksitid i skolen, fordi kompetanse teller mer enn fravær. 

SU vil:

  • At elevene får reell makt og innflytelse til å bestemme over egen hverdag.
  • At fraværsgrensen fjernes.
  • At det innføres ordninger for fleksitid i skolen.
Del denne saken