Fleksibel skolehverdag

En måte å sikre fleksibel skolehverdag er gjennom en fleksitidsordning. Dette har blant annet eksistert på Olsvikåsen videregående skole i Bergen. Der fikk elevene lov til å jobbe med skolearbeid etter skoletid. Timene elevene brukte på å jobbe i fleksitiden fikk de lov til å trekke fra vitnemålet, forutsatt at det var gyldig fravær. Denne ordningen ble skolen tvunget til å fjerne da Høyre og Arbeiderpartiet sin rigide fraværsgrense ble innført. 

SU ønsker en skolehverdag som setter læring høyere enn pugging, og et opptakssystem som ser elever for det de er gode på. SU skal også kjempe mot dagens fraværsgrenser og for fleksitid i skolen, fordi det er viktig at kompetanse teller mer enn fravær.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • At elevene får reell makt og innflytelse til å bestemme over egen hverdag.
  • At fraværsgrensen fjernes.
  • At det innføres ordninger for fleksitid i skolen.
Del denne saken