Fraværsgrensa

Skoleåret 2016/17 innførte Høyre, med hjelp fra Arbeiderpartiet, en fraværsgrense på 10 % for alle elever i videregående opplæring. Målet var å få flere til å gjennomføre. Men logikken er håpløs. Hvis du har mer enn 10 % fravær får du ikke karakter i faget – helt uavhengig av hva du faktisk kan. Det er helt absurd at antall timer du er i faget skal avgjøre om du får karakter eller ikke.

Forskning på fraværsgrensa viser både at den oppleves som et klippekort på å ha opp til 10% fravær, men det viktigste funnet er at den ikke hjelper dem som har det vanskeligst. Dette advarte vi om da vi arrangerte elevstreiker i 2016. Høyre og Arbeiderpartiet nektet å lytte, og takket være dem har skolehverdagen til elevene blitt tyngre, vanskeligere og kjipere. Dette er en urettferdig og rigid grense som rammer de vanskeligstilte elevene hardest. Høyresiden argumenterer for at grensen fungerer fordi de aller fleste klarer seg bra. Det virker som at de totalt ignorerer de elevene som har det aller vanskeligste. De av oss som sliter og som trenger hjelp og oppfølging – ikke straff.

Konsekvensen av fraværsgrensen er at elever blir presset ut av klasserommet, syke elever tvinges på skolen og smitter sine medelever, legekontorene fylles av elever som bare trenger en dag hjemme for å bli friske og lærerne blir tvunget til å stryke eleven selv om eleven kan masse i faget. Aller verst er det at de som har det vanskeligst blir presset ut av klasserommet. Fraværsgrensa behandler bare symptomet – ikke problemet. 

Dagens skole er gammeldags og lite motiverende. Den beste måten å gjøre skolen bedre på er å sikre at alle elever har en lærer som har tid til å se dem. At skolehelsetjenesten er åpen hver eneste dag, fordi du kan ikke planlegge når du får et angstanfall. Skolen må fokusere på læring, ikke bare meningsløs pugging av quizkunnskap som du glemmer neste uke. Elevene må ha reell makt til å bestemme over egen hverdag, blant annet ved å styrke elevrådene og gi elevene rett til å streike. Motivasjon og mestring fører til læring. 

SU vil:

  • At den nasjonale fraværsgrensa fjernes.
  • At lærerne får mulighet til utøve skjønn rundt fravær i større grad.
  • At elever får mulighet til å levere egenmelding ved kortvarig sykdom.
  • Ungdom under 18 år må få underskrift av en foresatt.
  • At skolehelsetjenesten styrkes. 
  • At det innføres et makstak på hvor mange elever det kan være per lærer, som sikrer at lærerne har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
  • At det innføres en tillitsreform til lærerne i skolen for å gi læreren tid og tillit til å være lærer.
Del denne saken