Yrkesfag

Allerede på ungdomsskolen møter elever fordommer knyttet til yrkesfag, og mange opplever at rådgiverne anbefaler elever med høye karakterer å gå studiespesialiserende, og elever med lavere karakterer å gå yrkesfag. Skolehverdagen på yrkesfaglige programmer er altfor mye teoretisk arbeid i stedet for praktisk læring. I dag er over halvparten av undervisningen på yrkesfag akkurat den samme som på studiespesialiserende.

Selv om yrkesfagselever kan søke om utstyrsstipend for å dekke utgifter til for eksempel vernesko eller sakser til å klippe hår, er mange nødt til å betale fra egen lomme fordi stipendet ikke strekker til. Etter å ha gått to år på yrkesfag står 7 000 elever uten læreplass hvert år, og får ikke fullført utdanningen sin.

SU vil:

  • Styrke rådgivningstjenesten.
  • Øke utstyrsstipendet.
  • Oppdatere utstyrspakkene slik at de samsvarer med standardene i arbeidslivet.
  • Gjøre undervisningen mer praktisk og ha mer undervisning på arbeidplassen.
  • At skolene skal ha tettere samarbeid med lokalt næringsliv, slik at opplæringen oppleves som relevant for senere yrkesliv. 
  • Lovfeste retten til læreplass.
  • Øke antall læreplasser gjennom krav i offentlige anbud.
  • Øke lærlingtilskuddet.
Del denne saken