Yrkesfag

Photo by JESHOOTS.COM 

Allerede på ungdomsskolen møter elever fordommer knyttet til yrkesfag, og mange opplever at rådgiverne anbefaler elever med høye karakterer å gå studiespesialiserende, og elever med lavere karakterer å gå yrkesfag. Skolehverdagen på yrkesfaglige programmer er ofte preget av teoretisk arbeid, i stedet for praktisk rettet læring.

Selv om yrkesfagselever kan søke om utstyrsstipend for å dekke utgifter til for eksempel vernesko eller sakser til å klippe hår, er mange nødt til å betale fra egen lomme fordi stipendet ikke strekker til. Etter å ha gått to år på yrkesfag står tusenvis av lever uten læreplass hvert år, og får ikke fullført utdanningen sin.

SU mener at det er på tide å styrke yrkesfagslinjene. Derfor vil SU:

  • Styrke rådgivningstjenesten
  • Øke utstyrsstipendet
  • Gjøre undervisningen mer praktisk og ha mer undervisning på arbeidplassen
  • Lovfeste retten til læreplass
Del denne saken