Flere og bedre lærere

Alt for mange elever opplever hver eneste dag at læreren ikke har tid til å hjelpe dem. Dette er ikke nødvendigvis lærerens feil. Problemet er at klasserommene er overfylte og at lærerens hverdag blir detaljstyrt. SU kjemper for at det skal være maks 15 elever per lærer på barneskolen og maks 20 elever per lærer på ungdomsskolen og i videregående for å sikre at læreren har tid til å hjelpe hver enkelt elev. 

I tillegg til dette må læreren få tid til å være lærer. Vi vil heller at læreren bruker tid med elevene og i klasserommet, i stedet for å kaste bort tid på nasjonale prøver og andre byråkratiske oppgaver. Derfor vil vi innføre en tillitsreform i skolen, for å gi tilliten tilbake til lærerne.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • En lærertetthet på maks 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i ungdomsskolen og videregående skole.
Del denne saken