Flere og bedre lærere

Alt for mange elever opplever hver eneste dag at læreren ikke har tid til å hjelpe dem. Dette er ikke nødvendigvis lærerens feil. Problemet er at klasserommene er overfylte og at lærerens hverdag blir detaljstyrt. Vi har krav om lærertetthet på barne- og ungdomsskolen som vi ser at virker bra. På videregående er det ingen grense på hvor stor en klasse kan være. Det gjør at elever ikke får den hjelpa de har rett til. SU kjemper for at det skal være en lærertetthet på maks 20 elever per lærer på studiespesialisering og 12 elever per lærer på yrkesfag for å sikre at læreren har tid til å hjelpe hver enkelt elev. 

Foto: SV

I tillegg til dette må læreren få tid til å være lærer. Vi vil heller at læreren bruker tid med elevene og i klasserommet, i stedet for å kaste bort tid på nasjonale prøver og andre byråkratiske oppgaver. Derfor vil vi innføre en tillitsreform i skolen, for å gi tilliten tilbake til lærerne.

SU vil:

  • At skolen skal fokusere på læring i stedet for testing, pugging og nasjonale prøver.
  • At det skal være en lærertetthet på maks 15 elever per lærer i barneskolen og maks 20 elever per lærer i ungdomsskolen
  • At det skal være en lærertetthet på maks 20 elever per lærer på studiespesialisering, og 12 elever per lærer på yrkesfag.
  • Innføre fleksitid på VGS. Vi vil at elevene skal ha mer frihet til å bestemme over egen tid og at man kan gjøre lekser med faglærer til stede.
Del denne saken