Seksualundervisning

Photo by Reproductive Health Supplies

Vi kan ikke ha en seksualundervisning som utelukkende består av å snakke om penis i vagina og lære ungdommer å ta kondomer på bananer. Vi i SU ønsker en seksualundervisning som motiverer og informerer. Samtidig må også seksualundervisninga forebygge voldtekt, seksuell trakassering og overgrep. Det viktigste vi kan gjøre, er å starte med å snakke om grenser og grenserespektering tidligere. 

På ungdomsskolen er det flere som allerede har begynt å eksperimentere seksuelt, ofte uten å ha hørt ordene intimgrenser, grensesetting og samtykke. Det er viktig at man i ung alder lærer å respektere andres grenser. Derfor  vil vi at det allerede i barnehagen skal snakkes om at alle mennesker har grenser, og at disse skal respekteres. Ved å lære barn tidlig at grensesetting er viktig, får man et mye bedre utgangspunkt når man skal lære om samtykke, voldtekt og seksuelle overgrep. 

Mange ungdommer får aldri en forklaring på hva seksuelle overgrep er, og det gjør også at de heller ikke vet hva de skal gjøre dersom de eller noen de kjenner utsettes for det. Seksualundervisninga er nødt til å snakke om at bare ja er ja, og at samtykke er helt nødvendig for at alle parter kan ha en trygg seksuell opplevelse. Videre må vi bryte ned forestillingen om at voldtekt og seksuell trakassering utføres av fremmede mennesker på vei hjem om natta. Vi må være ærlige om hvordan de fleste voldtekter skjer, og at det er hjelp å få. Slik motarbeider vi trenden hvor voldtektsofre mistenkeliggjøres, og hvor seksuelle overgrep blir et tabubelagt tema ingen snakker om. 

SU ønsker en seksualundervisning som er normkritisk. Vi mener at dagens seksualundervisning må snakke om at sex skjer på mange ulike måter, og det er mer enn bare penis i vagina. Vi trenger en seksualundervisning som utfordrer normer og som er tydelig på at å eksperimentere seksuelt er normalt. Vi ønsker en åpen seksualundervisning hvor ungdommer tør å stille spørsmål, og hvor vi motarbeider sexpress og sprer kunnskap. Derfor må også kunnskap om prevensjonsmidler inn i undervisninga, og vi må snakke om at det finnes flere prevensjonsmidler enn bare P-piller og kondomer. 

Seksualundervisninga skal også utfordre kjønnsnormer. I dag er det ulike forventninger knyttet til det å være jente og gutt, også på soverommet. Vi trenger en seksualundervisning som snakker om seksuell nytelse, og at sexlyst er individuelt, ikke noe som styres av kjønnet ditt. Videre må seksualundervisninga motarbeider normer som begrenser skeive. Kjønn kommer i mange varianter, og det er helt normalt å være usikker på hva man identifiserer seg som. Videre må vi også lære at kjønn har flere former, og må ikke nødvendigvis være knyttet til hvordan underlivet ditt ser ut. I vår seksualundervisning snakker vi også om at det i dag er en norm som tilsier at alle er heterofile inntil annet er bevist. Vi ønsker en undervisning som bidrar til å normalisere skeive seksualiteter, og som ikke minst snakker om skeiv sex. 

SU vil: 

  • Styrke dagens seksualundervisning og starte med opplæring om grensesetting i barnehagen. 
  • Sørge for en normkritisk seksualundervisning hvor det snakkes om kjønnsroller, seksualitetsmangfold og kjønnsmangfold. 
  • Få inn informasjon om seksuell trakassering, voldtekt og seksuelle overgrep inn i seksualundervisninga, og snakke om viktigheten av samtykke. 
  • Sørge for at seksualundervisninga snakker om sexpositivitet og gir god informasjon om prevensjonsmidler. 
Del denne saken