Skolehelsetjenesten

Den psykiske helsen er en del av helsen vår, akkurat som den fysiske. Hele samfunnet tar det for gitt at man skal få hjelp med en gang man brekker et ben, men det gjelder ikke hvis du trenger psykisk helsehjelp.

Lenge før pandemien traff har tallene vist oss at flere og flere unge sliter med psykiske problemer. Og etter å ha levd med sosial nedstengning i et år risikerer vi å få en psykisk helsekrise. Det er på tide at psykisk helse får oppmerksomheten, midlene og handlekraften som må til for at vi får tilbudet og behandlingen vi trenger når vi trenger den!

Nesten 3 av 10 jenter på VGS har et høyt nivå av depressive symptomer. Det har vært 21 % økning i henvisninger til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) det siste året (fra mars 2020 til mars 2021). Ungdom henvist til BUP for spiseforstyrrelser har økt med nesten 50% i 2020. En studentundersøkelse som heter SHOT viser at over 40 % av studenter sliter alvorlig psykisk, og over 50 % føler seg ensomme.

Vi i SU krever at unges psykiske helse blir tatt på alvor! Regjeringspartiene sier at de har gitt mange millioner kroner til skolehelsetjenesten. Problemet er at det ikke gis nok, og at pengene ikke når frem. Elevene møter stengte dører hos helsesykepleier, og mange får ikke den hjelpen de trenger og har krav på. 

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Et løft for psykisk helse og skolehelsetjenesten.
Del denne saken