Skolehelsetjenesten

Flere unge sliter med psykiske plager nå enn før. Dette ble spesielt tydelig under pandemien der henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) økte. Allerede før pandemien så vi en voksende bekymring med stadig flere unge som rapporterte om psykiske plager. Det er høyst nødvendig at vi retter oppmerksomheten, øker bevilgningene, og mobiliserer tiltak for å sikre at vi får tilbudet og behandlingen når vi trenger det. 

Nesten 3 av 10 jenter på videregående skole rapporterer om høye nivåer av depressive symptomer. Henvisninger til BUP økte med 21 % det første året i koronapandemien, og vi ser dessverre at denne trenden ikke har stanset i tiden etter. Antallet ungdommer henvist til BUP for spiseforstyrrelser økte med nesten 50% i 2020. I 2022 måtte ungdommer i enkelte deler av landet vente i gjennomsnitt 70 dager for å få psykisk hjelp. En studentundersøkelse kalt SHOT viser at over 40 % av studenter sliter alvorlig med psykisk helse, og over 50% føler seg ensomme. 

SU krever at unge menneskers psykiske helse blir tatt på alvor. Mange opplever at det tar lang tid før de får den nødvendige hjelpen de trenger. Problemet er at det ikke gis nok, og at pengene ikke når frem. Elevene møter stengte dører hos helsesykepleier, og mange får ikke den hjelpen de trenger og har krav på. 

SU vil:

  • Styrke tilbud for psykisk helse og skolehelsetjenesten.
  • At det skal være en skolesykepleier på skolen hver dag.
  • At lærere og pedagoger skal bli kurset i psykisk uhelse blant elever. 
Del denne saken