Prevensjon

Kampen for å sikre kvinner bedre informasjon, tilbud og kvalitet på prevensjon går hånd i hånd med kampen for selvbestemt abort. Sosialistisk Ungdom kjemper for økt tilbud og kunnskap rundt særlig langtidsvirkende prevensjon (LARC). Opptil åtte av 100 kvinner blir gravide på p-piller i løpet av et år, mens mindre enn én av 100 blir gravide med spiral. I tillegg viser flere studier at langtidsvirkende prevensjon gir mer fornøyde brukere og at metodene er mer brukervennlige. Spiral og p-stav har heller ikke de farlige østrogenbivirkningene som p-piller har, med økt risiko for blodpropp, hjerneslag eller hjerteinfarkt. 

For SU er det viktig at alle kvinner i Norge får et godt helsetilbud, uansett hvor i landet de bor. Ansatte i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og annet helsepersonell må få informasjon og kursing i administrering av langtidsvirkende prevensjon.

Et hinder for mange jenter er at langtidsvirkende prevensjon er dyrt. Hormonspiral koster over 1000 kroner og er dermed en stor engangsutgift mange kvinner ikke har råd til å betale. I dag har menn tilgang på gratis kondomer, mens kvinner bare i begrenset omfang har tilgang på gratis prevensjon. Vi krever gratis prevensjonsmidler og langtidsvirkende prevensjon til alle under 25 år. Vi mener at mer tilgjengelig prevensjon er en viktig del av å sørge for et tryggere sexliv, med færre uønskede graviditeter.

Ikke bare må prevensjon bli tilgjengelig, men det er også viktig med en kunnskapsbasert innføring i ulike typer prevensjon. I dagens seksualundervisning blir man nesten utelukkende introdusert for p-piller, mens det snakkes lite om andre typer prevensjon. Vi vet at det kan ta tid å finne ut hva som passer best for deg, og derfor vil vi at ulike former for prevensjonsmidler også skal tas inn i seksualundervisning. 

SU vil:

  • At ulike former for prevensjon skal inkluderes i seksualitetsundervisninga. 
  • At ansatte i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og annet helsepersonell skal få informasjon og kursing i administrering av langtidsvirkende prevensjon. 
  • Sørge for gratis langtidsvirkende prevensjon for alle under 25 år. 
Del denne saken