Nyheter

Ny visuell profil

Sosialistisk Ungdom har fått ny logo og nye nettsider. SU-leder Andreas Halse er strålende fornøyd med den nye visuelle profilen.
06.11.2012

SU-seier for grønn industripolitikk

SU har lenge krevd en grønn industrisatsing for å sikre norske arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon av varer. Kravet vårt har blitt hørt av regjeringa, som nå etablerer CO2-kompensasjonsordning for industrien.
20.10.2012

Skoleseier for elever og SU!

Ungdom som starter på 8. trinn får nå tilbud om valgfag. Innen 2014 skal valgfag tilbys på alle trinn i ungdomsskolen. «En kjempeseier for elevene», sier 2. nestleder i Sosialistisk Ungdom Endre Isachsen Flatmo.

Ga kaktus til arbeidsgiverministeren

Dagens kaktus fra Sosialistisk Ungdom går til arbeidsgiverminister Hanne Bjurstrøm for unødvendig bruk av tvungen lønnsnemnd i en helt lovlig konflikt.
18.08.2012

Bygg flere studentboliger!

Hvert år sliter tusenvis av studenter med å skaffe seg bolig. SU har løsninga: Bygg flere studentboliger og kast ut bolighaiene!

Grådige leiarar – ein trussel mot velferden

Grådige leiarar som karrar til seg heilt urimelege lønningar og astronomiske pensjonar er ein trussel mot den norske samfunnsmodellen.
1 19 Forrige
19/19
Neste