Skoleseier for elever og SU!

Ungdom som starter på 8. trinn får nå tilbud om valgfag. Innen 2014 skal valgfag tilbys på alle trinn i ungdomsskolen. «En kjempeseier for elevene», sier 2. nestleder i Sosialistisk Ungdom Endre Isachsen Flatmo.

Fag som fysisk aktivitet og helse, internasjonalt samarbeid, sal og scene og teknologi i praksis er en del av tilbudet som venter 8. klassinger ved skolestart. Valgfagene skal bidra til å øke motivasjonen hos elever som er lei av en teoritung skolehverdag. «Veldig mange elever blir umotiverte i løpet av årene på ungdomsskolen og det er derfor kjempeviktig at man finner nye måter på å gi elvene en reell mulighet til å velge fag man vet man engasjeres i». Ikke alle er enige i den analysen, Høyre har allerede varslet at de vil fjerne den ved første mulighet. «Fra et parti som skriker om valgfrihet både titt og stadig klinger det jo litt rart at man er så intenst imot at ungdomsskolen skal ta inn valgfag», bemerker nestlederen i SU.
Fokuset på frafall i den videregående skolen, og da spesielt på de yrkesfaglige linjene, har vært stort i de siste årene. Flatmo mener man nå gjør rett i å gå ungdomsskolen skikkelig i sømmene for å finne måter å holde skolelysten oppe på. «En mer variert undervisning, både i grunnskolen og på videregående, kan være selve nøkkelen for å stoppe den frastøtingen av elver som foregår i norsk skole. Gjeninnføringen av valgfag og igangsettingen av etterutdanning av lærere i hvordan de kan ha mer variert og praktisk retta undervisning er bevis på at SV tar denne utfordringen på alvor».
SV gjør det nå også lettere for elever som søker utfordringer å ta fag fra videregående opplæring allerede på ungdomsskolen. «Uansett om man er skolelei eller ønsker nye utfordringer treffer valgfagsordningen blink. At Høyre nå går ut og sier de vil fjerne den viser bare nok en gang hvor fjernt de står fra elevenes skolehverdag», avslutter Flatmo.
 

Del denne saken