Audun Hammer Hovda er innstilt som ny leder i SU!

Valgkomiteens endelige innstilling:

 • Leder: Audun Hammer Hovda (Buskerud)
 • 1. nestleder: Najma Ahmed (Akershus)
 • 2. nestleder: Linnea Sandsberg (Østfold)
 • Generalsekretær: Eirin Helgesen (Vestland)
 • Feministisk leder og 1. vara til AU: Ella Beate Helland Lyngstad (Oslo)
 • Sentralstyremedlem og 2. vara til AU: Sara Ude Hasle (Vestfold)
 • Antirasistisk leder: Mina Minaie (Buskerud)
 • Internasjonal leder: Jack Schønberg (Oslo)
 • Faglig leder: Hlin-Såga Brosvik Kyrkjøy (Vestland)
 • Miljøpolitisk leder: Jonas Aleksander Foldnes (Vestland)
 • Sentralstyremedlem: Johanne Østengen (Akershus)
 • Sentralstyremedlem: Julia Pigao (Agder)
 • Sentralstyremedlem: Vivian Kaulen Nedenes (Buskerud)

Om innstillingen

Valgkomiteen har innstilt på det vi mener er et arbeidsutvalg som utfyller hverandre godt, og i henhold til kriterier fastsatt på forhånd. Valgkomiteen har innstilt på et arbeidsutvalg med gode refleksjoner om hvordan organisasjonen kan videreutvikles, men som samtidig sitter på solid organisatorisk og politisk kompetanse. Vi tror at denne kvartetten vil styre SU i riktig retning på grunn av sin høye politiske og organisatoriske kompetanse, samtidig som de vil kunne ta viktige og nødvendige debatter om organisasjonens retning. Vi tror at SU er i gode hender med dette arbeidsutvalget.

I resten av sentralstyret finner du bred politisk og organisatorisk kompetanse, som vil sikre at SU får gjennomført alle sine prosjekter og kan være en sterk stemme på den ungdomspolitiske venstresiden. Dette sentralstyret vil kunne styrke SU som grasrotbevegelse, ettersom de sitter på god kompetanse om organisasjonen og om oppfølging av dens medlemmer. I tillegg har samtlige kandidater bred erfaring innenfor både politiske og organisatoriske oppgaver. Komiteen opplever også at samtlige kandidater har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, og dermed vil få til mye i den neste perioden.

Hele innstillingen med begrunnelser kan du lese her.

Valgkomiteen har bestått av:

 • Anette Arneberg (Sentralstyret)
 • Tuva Wathne (Agder)
 • Herman Osvold Askheim (Viken/Østfold)
 • Lene Sander Christensen (Rogaland)
 • Embla Kristoffersen Sjøvoll (Oslo)

Spørsmål om innstillingen kan rettes til valgkomiteens leder, Anette Arneberg på anette@su.no 

SUs landsmøte skal avholdes 22.-25. juni.

Del denne saken