Nyheter

Stopp tvangsutsendelsen av barn

«Det er en skam at det norske asylregimet ikke tar hensyn til barn og familiers beste» sier nestleder Anna Tresse.
28.11.2012

Stopp bombingen av Gaza!

De siste dagene har Israel sluppet flere hundre bomber over Gaza. SU tar sterk avstand fra Israels bombing. Gaza har vært under militær blokkade siden 2008, og situasjonen for sivilbefolkninga er alvorlig.
16.11.2012

Ny visuell profil

Sosialistisk Ungdom har fått ny logo og nye nettsider. SU-leder Andreas Halse er strålende fornøyd med den nye visuelle profilen.
06.11.2012

SU-seier for grønn industripolitikk

SU har lenge krevd en grønn industrisatsing for å sikre norske arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon av varer. Kravet vårt har blitt hørt av regjeringa, som nå etablerer CO2-kompensasjonsordning for industrien.
20.10.2012

Skoleseier for elever og SU!

Ungdom som starter på 8. trinn får nå tilbud om valgfag. Innen 2014 skal valgfag tilbys på alle trinn i ungdomsskolen. «En kjempeseier for elevene», sier 2. nestleder i Sosialistisk Ungdom Endre Isachsen Flatmo.

Ga kaktus til arbeidsgiverministeren

Dagens kaktus fra Sosialistisk Ungdom går til arbeidsgiverminister Hanne Bjurstrøm for unødvendig bruk av tvungen lønnsnemnd i en helt lovlig konflikt.
18.08.2012

Bygg flere studentboliger!

Hvert år sliter tusenvis av studenter med å skaffe seg bolig. SU har løsninga: Bygg flere studentboliger og kast ut bolighaiene!

Grådige leiarar – ein trussel mot velferden

Grådige leiarar som karrar til seg heilt urimelege lønningar og astronomiske pensjonar er ein trussel mot den norske samfunnsmodellen.
1 18 Forrige
18/18
Neste