SU-seier for grønn industripolitikk

SU har lenge krevd en grønn industrisatsing for å sikre norske arbeidsplasser og miljøvennlig produksjon av varer. Kravet vårt har blitt hørt av regjeringa, som nå etablerer CO2-kompensasjonsordning for industrien.

Regjeringa etablerer en CO2-kompensasjonsordning for industrien. Ordninga skal sikre den norske industrien kraft til en overkommelig pris. EUs kvotesystem har ført til økte kraftpriser i industrien fordi kraftprodusentene dytter deler av kvotekostnadene over på kraftprisene, og dermed kundene i industrien. Det gjør at den norske landindustrien sliter med å være konkurransedyktige og kan fort føre til utflagging av arbeidsplasser. Utflagging av norsk industri fører både til at dyktige industriarbeidere mister jobben og til at produksjonen flyttes fra et land med strenge miljøkrav og mye miljøvennlig kraft til land med dårligere miljøpolitikk og ekstremt forurensende kraft som kullkraft og atomkraft.
CO2-kompensasjon er dermed både god miljøpolitikk og god industripolitikk. Faglig leder i SU, Tine Knutsen, jubler over en viktig seier for både SU, SV og industrien:
«Dette er en nydelig seier for SU og SV, men først og fremst er det en fantastisk seier for landindustrien, arbeidsplasser og miljøet. Situasjonen for landsindustrien har i lang tid vært bekymringsverdig, og det er derfor svært gledelig at regjeringa har fått på plass dette vedtaket for å satse videre på norsk industri. Nå som regjeringen har levert det Hydro har ønsket for å unngå utflagging, gleder jeg meg til å se Hydro følge opp med investeringer i Norge for å sikre arbeidsplasser og produksjon.»

Del denne saken