Forside A-Å Atomkraft

Atomkraft

Atomkraftverk medfører alltid en betydelig sikkerhetsrisiko, både når det gjelder atomulykker og internasjonal terrorisme. Det har også vist seg at klimaeffekten av både tradisjonalle atomkraftverk og kraftverk drevet med thorium er svært liten, siden utvinning av disse stoffene medfører betydelige utslipp av CO2.

 

SU vil:

  • Alltid gå imot atomkraftverk i Norge
  • Jobbe for at det ikke skal bygges nye atomkraftverk internasjonalt, og at atomkraft på sikt skal fases ut til fordel for fornybar energi.
  • Opprette en statlig organisasjon for behandling, lagring og deponi av radioaktivt avfall.

Del Atomkraft på: