Landsmøte

Hva skal behandles på landsmøtet?

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet skisserer SUs ideologi og grunnsyn og legger grunnlaget for alt av SUs politikk og organisatoriske arbeid.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er et strategisk dokument som sier hvilke politiske saker SU skal prioritere og hvordan SU skal jobbe frem til neste landsmøte.

Antirasistisk manifest

Antirasistisk manifest skal vise hvordan antirasisme henger sammen med klassekamp, feminisme og internasjonal solidaritet. Dette skal være et ideologisk dokument, men også komme med konkret politikk for å bekjempe rasisme i Norge. 

Uttalelser

Uttalelser er kortere dokumenter som sier hva SU mener om et politisk tema.

Valg av sentralstyre

Sentralstyret velges på landsmøtet. Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og jobber fra kontoret i Oslo. De jobber blant annet med konferanser og fadderarbeid, samt administrativt arbeid. Sentralstyret består av 13 medlemmer. Blant de 13 medlemmene velges et arbeidsutvalg bestående av leder, to nestledere og en generalsekretær. I tillegg velges feministisk leder, faglig leder, internasjonal leder, antirasistisk leder og miljøpolitisk leder blant de 13 medlemmene.

Endringsforslag

Fristen for å sende endringsforslag til landsmøtet er 7.mai. Alle dokumentene ligger på ressurssidene.

Lurer du på noe? Ta kontakt med generalsekretær Frida Nodeland Indregard på frida@su.no.