Atomkraft

Bilde: Pixabay

Enkelte løfter fram atomkraftverk som en mulig løsning på klimakrisa, ettersom klimautslippene fra slike kraftverk er mindre enn utslippene fra fossile energikilder. Sosialistisk Ungdom mener dette er feil.

En av de aller største utfordringene med atomkraft er håndtering av avfall etter prosessen, der det radioaktive avfallet ikke kan håndteres på en sikker måte og heller ikke brytes ned på tusenvis av år. Norge må ta ansvar for håndtering av eget atomavfall.

Del denne saken