Atomkraft

Enkelte løfter fram atomkraftverk som en mulig løsning på klimakrisa, ettersom klimautslippene fra slike kraftverk er mindre enn utslippene fra fossile energikilder. Sosialistisk Ungdom mener dette er feil. Det vil ta flere tiår å skaffe kompetansen vi trenger for å bygge og benytte kjernekraft på en trygg måte. Samtidig er vi nødt til å nå klimamålene våre innen 2030. Da kan vi ikke vente i flere tiår. Vi har gode forutsetninger for å lykkes med blant annet havvind, vindkraft, solenergi og vannkraft. Det gjør at i diskusjonen om hvordan vi skal dekke framtidens energibehov samtidig som vi når klimamålene våre, er kjernekraft overflødig.

En av de aller største utfordringene med atomkraft er håndtering av avfall etter prosessen, der det radioaktive avfallet ikke kan håndteres på en sikker måte og heller ikke brytes ned på tusenvis av år. Norge må ta ansvar for håndtering av eget atomavfall.

Debatten om kjernekraft handler mer om hva som er teknologisk interessant, heller enn hva som er realistisk og oppnåelig. Kjernekraft tar lang tid å bygge og er veldig dyrt. Vi må heller satse på billigere, fornybare energikilder.

SU vil:

  • At det ikke bygges ut atomkraftverk i Norge. 
  • At fossil energi blir faset ut i Norge.
  • Bygge ut og satse på nye former for fornybar energi, som havvind, solkraft, hydrogen, og batteriproduksjon.

Les mer under Kraft og energiforvaltning.

Del denne saken