Oslo SU søker valgkampsekretær

Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt ungdomsparti. Vi er en feministisk og sosialistisk ungdomsorganisasjon som kjemper for et rettferdig samfunn og like muligheter for alle, uansett hvem du er, hvilket kjønn du har eller hvor du kommer fra. 

I forbindelse med Stortingsvalget 2021 søker Oslo SU en valgkampsekretær. Valgkampsekretæren har ansvar for å organisere skolevalgkampen for Oslo SU sammen med tillitsvalgte i fylket. I skolevalgkampen skal vi organisere ungdom i vår bevegelse og mobilisere unge til kamp for sosialisme og feminisme!

Vi søker en positiv og effektiv person, som er løsningsorientert og har evnen til å inspirere andre. Ellers ser vi etter følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel, må kunne håndtere en hektisk hverdag og mange parallelle oppgaver
 • Organisasjonserfaring
 • Innsikt i norsk politikk og SV/SUs politikk
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner

Stillingen vil hovedsakelig bestå av:

 • Koordinere reiseruter og tidsplaner for debattanter og følgegruppe
 • Holde oversikt over og pakke valgkampmateriell til valgtorg
 • Kontakt med skolene i forbindelse med debattene
 • Planlegge logistikk i samarbeid med tillitsvalgte i fylket
 • Administrative oppgaver 
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen ved behov

Vi kan tilby en spennende og lærerik jobb med fleksibel arbeidstid. 

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 29 etter statens regulativ. Stillingen er en fulltidsstilling med oppstart i slutten av juli og varighet til midten av september. 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med SUs generalsekretær Luka Dyrnes, e-post luka@su.no / tlf. 413 52 096. 

Søknad og CV (maks to sider) sendes til luka@su.no innen 18. mai. Aktuelle kandidater blir kontaktet kort tid etter søknadsfristen.