Forside Klima og miljø

Klima og miljø

Norge er nødt til å kutte sine klimautslipp drastisk. Derfor kommer Sosialistisk Ungdom til å jobbe aktivt mot alle nye åpninger av norske oljefelt, men omstillingen til det fornybare samfunnet handler ikke bare om å si nei. Det handler også om å se muligheter og å satse der andre bare ser pengesløs.

Kollektivtransport
Et billig og bredt tilbud innen kollektivtransport gir ungdom frihet i hverdagen til å dra dit de selv ønsker. Dessverre er kollektivtilbudet mange steder både dyrt og mangelfullt. SU kjemper for et bedre kollektivtilbud for all ungdom i Norge. SU vil ha en sterk offentlig utbygging av norsk jernbane. Slik kan jernbanen konkurrere med flytrafikken og ha mer kapasitet til å frakte gods.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Et nasjonalt ungdomskort til 200 kroner for alle typer kollektivtransport
  • Barnebillett til fylte 18 år
  • En stortilt utbygging av tog over hele landet og lyntog fra Oslo til Stavanger, Bergen, Trondheim og Sverige

Grønn industri
Som verdens rikeste land har Norge en unik mulighet og et spesielt ansvar for å lede an i omstillingen fra det fossile til det fornybare samfunnet.
Sosialistisk Ungdom ønsker at kompetansen, kunnskapen og arbeidsplassene i fossil industri i dag skal flyttes over til grønn industri. Norge skal både investere mer i fornybare energiprosjekter, men også gi bedre vilkår for fastlandsindustri, f.eks. aluminiumsverk, som i dag står i fare for å flagges ut. Slik bidrar vi til å løse den globale klimakrisen og til verdiskapning i Norge.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Ingen nyåpninger av olje- og gassfelt på norsk sokkel
  • Opprette et investeringsfond for grønn teknologi og omstilling

Del Klima og miljø på: