Forside Feminisme

Feminisme

Sosialistisk Ungdom er et feministisk ungdomsparti og kjemper for like muligheter uavhengig
av kjønn. I dag blir norsk ungdom møtt med en rekke kjønnsroller og krav til hvordan de skal
være. SU kjemper for at alle skal være frie til å være den de er og bestemme over egen kropp.

Kamp mot voldtekt
Det er et stort problem at jenter i dag ikke føler seg trygge. I Norge har 1 av 10 kvinner
opplevd voldtekt, og halvparten av de er under 18 år. Dette er ekstreme tall som vi aldri ville
akseptert om det handlet om arbeidsledighet eller inflasjon, men SU er blant de eneste som tar
problemet på alvor.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Seksualundervisning som setter fokus på voldtekt, seksuell trakassering og grensesetting samt krav om selvforsvarskurs for jenter fra og med 7. klasse til og med videregående
  • Mer ressurser til etterforskning av voldtekt og til kompetanseheving i politiet
  • Økt straff for voldtekt

Ungdom i prestasjonssamfunnet
I dagens samfunn er det et enormt press på ungdom. Vi møter ulike forventninger knyttet til
kjønn med tanke på kropp, karakterer og sex. Vi blir bombardert med reklamer som forteller
oss hvordan vi skal være, og stadig flere ungdommer sliter med å passe inn i trange rammer.
En hel generasjon ungdom går rundt og føler seg “feil”, og det kan ikke SU godta. For noen
får dette presset svært alvorlige konsekvenser. Anoreksi er den 3. vanligste dødsårsaken blant
unge jenter og flere unge gutter dør av selvmord enn i trafikken. SU tar et oppgjør med press
og trange kjønnsroller for at alle skal få frihet til å nyte ungdomstiden sin.

Sosialistisk Ungdom krever:

  • Merking av retusjert reklame og begrense reklame i det offentlige rom
  • Helsesøstre tilgjengelig på skolen hver dag
  • Rett til psykisk helsehjelp innen 30 dager etter henvisning

Del Feminisme på: