Forside A-Å Naturvern

Naturvern

Naturen står ovenfor et tap av mangfold vi aldri har sett før. Naturen er selve bærebjelken i eksistensen vår og derfor må vi bruke naturen på en måte som tar best mulig vare på jord, vann, og naturmangfoldet. Naturen har en viktig egenverdi og har rett til å eksistere utover vår nytte.

SU krever:

  • At vi skal stoppe dagens rovdrift på naturen ved å legge til rette for demokratisk og bærekraftig forvaltning i lokalsamfunn.
  • At lover som verner naturen må skjerpes og håndheves strengere, sånn at flere forhold kan anmeldes.
  • At norske selskaper som er ansvarlig for miljøødeleggelser i andre land kan straffes for denne miljøkriminaliteten i Norge.

Del Naturvern på: