Forside A-Å Landbruk

Landbruk

Sosialistisk Ungdom arbeider for et landbruk som bygger på miljø, bærekraft, matsikkerhet og matkvalitet. Vi skal ha et landbruk som bruker lokale ressurser og som produserer de matvarene vi har best forutsetninger for å lage her i landet. Norge har et solidarisk ansvar for å dyrke egen mat, og et generasjonsansvar for å bruke jorda på en bærekraftig måte.

SU krever:

  • Norge ut av EØS.
  • En vridning av tilskuddsordningene til å sikre lønnsomhet i små og mellomstore bruk, for å motvirke markedskreftenes sentraliseringskraft og for et aktivt landbruk i hele landet.
  • Selvforsyningen av korn, poteter, frilandsfrukt og -grønnsaker må opp.
  • Nulltoleranse for nedbygging av matjord, der den langsiktige miljøgevinsten er større ved å bygge ned og der det ikke er andre alternativer.

Del Landbruk på: