Forside A-Å Finans

Finans

I dagens finanssystem tjener en liten gruppe mennesker enorme summer på investeringer som er ødeleggende for både samfunnet og kloden. Dette finner sted helt utenfor demokratiet, fordi investorene kan flytte pengene til andre land så snart folkevalgte forsøker å gjøre noe med det. I tillegg til å være problematisk i seg selv bidrar dette til at noen veldig få får kontroll over enorme pengesummer, over arbeidsplasser, og dermed over store deler av økonomien.

Sosialistisk Ungdom mener at økonomien burde være demokratisk styrt, og at dens formål burde være å sikre bedre levekår for vanlige folk. Derfor vil Sosialistisk Ungdom nasjonalisere alle større banker, og skape økonomiske insentiver for demokratisk organisering av alle mindre banker. For å hindre at en liten elite har har for mye økonomisk makt vil vi også skattelegge de rike hardere, blant annet gjennom skatt på finanstransaksjoner, gjennom å innføre arveavgift, og gjennom å øke formueskatten. Det er også viktig å sikre at de store pengene brukes på produksjon heller enn på å gjøre de rikeste enda rikere. Sosialistisk Ungdom vil derfor vri investeringer fra boliger, og over til industrien.

SU vil:

  • Nasjonalisere alle større banker, og demokratisere de mindre.
  • Skatte de rikeste hardere gjennom bla. arveavgift, skatt på finanstransaksjoner, og økt formueskatt.
  • Vri investeringer fra boliger til industri.

Del Finans på: