Forside A-Å Bistand

Bistand

Verden har nok ressurser til at alle kan leve godt. Derimot er ikke disse ressursene rettferdig fordelt. Sosialistisk Ungdom ønsker en solidarisk utviklingspolitikk som er med på å skape en mer rettferdig fordeling av makt og penger, nå FNs bærekraftsmål og setter menneskerettigheter i sentrum.

SU vil:

  • At mer enn 1 prosent av BNP skal gå til bistand.

Del Bistand på: