Forside A-Å Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven verner om arbeidernes rettigheter. Vi lever i en globalisert verden hvor norske bedrifter konkurrerer med internasjonale selskaper, som opererer med dårligere arbeidsvilkår for sine ansatte. I slike tider er det viktig å verne om de rettighetene vi har vunnet, i stedet for å sette dem til side slik at noen få kan ta ut enda mer profitt på arbeidernes bekostning. Sosialistisk Ungdom mener man skal ha en lønn å leve av, gode arbeidsforhold, og et forutsigbart arbeidsliv. Alle rettigheter som sikrer dette skal videreføres og styrkes.

SU krever:

  • Videreutvikling av allmenngjøringa av tariffavtaler.
  • Lovfesting av retten til hele stillinger, hvor blant annet midlertidige ansatte skal ansettes i faste stillinger etter maks ett år.
  • At grunnbemanninga i sektorer som preges av mange deltidsstillinger økes.
  • At den kollektive søksmålsretten består i Arbeidsmiljøloven.
  • En reforhandling av vikarbyrådirektivet.
  • At normalarbeidsdagen består og at overtid reduseres til 20 timer i uka.

Del Arbeidsmiljøloven på: