Forside A-Å Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring

Sosial dumping er en av de største utfordringene vi har i norsk arbeidsliv i dag. Bedrifter ansetter utenlandske arbeidstakere med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Dette er ikke bare et problem for de utenlandske arbeidstakerne, men for alle norske arbeidere. Når arbeidsgiverne kan ansette billig arbeidskraft, dumpes lønnsnivået for resten av oss også.

Det var først med EØS-avtalen at arbeidsmarkedet virkelig ble preget av effektene av sosial dumping i norsk arbeidsliv. På mange måter er vi på vei mot et todelt arbeidsliv der det er arbeidsinnvandrere som må ta til takke med de såkalte drittjobbene som nordmenn ikke vil ha, med dårlige lønninger og arbeidsvilkår.

SU vil:

  • Videreutvikle allmenngjøringa av tariffavtaler.
  • At EØS-avtalen sies opp, slik at arbeidsinnvandringen begrenses for å sikre et anstendig arbeidsliv i Norge.
  • At introduksjonsprogrammene for innvandrere skal inneholde opplæring i rettigheter i arbeidslivet og introduksjon til fagbevegelsen.
  • At EØS-avtalen og Schengen-avtalen sies opp.

Del Arbeidsinnvandring på: