Vilkår for medlemskap i SU

Medlemskap i Sosialistisk Ungdom er per kalenderår. I det du har betalt kontingenten din, er du å regne som aktiv medlem i organisasjonen, og har medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du har betalt.

Hvert år fornyes medlemmer til neste år, og betalingsinformasjon sendes ut. Med mindre du velger å inngå autotrekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din. 

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av SU sender du en e-post til post@su.no med ditt navn og medlemsnummer. Medlemsnummeret finner du ved å logge inn på su.hypersys.no eller på fakturaen for medlemskontingenten som du mottar på e-post.