Viken SU søker valgkampsekretær

Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt ungdomsparti. Vi er en feministisk og sosialistisk ungdomsorganisasjon som kjemper for et rettferdig samfunn og like muligheter for alle, uansett hvem du er, hvilket kjønn du har eller hvor du kommer fra. 

I forbindelse med Stortingsvalget 2021 søker Viken SU en valgkampsekretær. Valgkampsekretæren har ansvar for å organisere skolevalgkampen for Viken SU sammen med tillitsvalgte i fylket. I skolevalgkampen skal vi organisere ungdom i vår bevegelse og mobilisere unge til kamp for sosialisme og feminisme!

Vi søker en positiv og effektiv person, som er løsningsorientert og har evnen til å inspirere andre.

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Erfaring fra valgkamp eller annen organisasjonserfaring 
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner  
 • Strukturert
 • Innsikt i norsk politikk og SU/SVs politikk

Stillingen vil hovedsakelig bestå av:

 • Holde oversikt over valgkamputgifter og betale fakturaer
 • Holde oversikt over og pakke valgkampmateriell
 • Koordinere reiseruter og tidsplaner for debatter og valgtorg
 • Planlegge logistikk i samarbeid med tillitsvalgte i fylket
 • Mindre administrere ting som å rydde på kontor og pakke esker osv
 • Delta på møter med fylkesleder og valgkampansvarlig
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen ved behov

Stillingen vil ha oppstart i juli og varighet ut september. Stillingsprosenten vil variere, og vil være en deltidsstilling mesteparten av perioden, men en 100% stilling under skolevalget i første halvdel av september. 

Vi kan tilby en spennende og lærerik jobb med fleksibel arbeidstid. 

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 29 etter statens regulativ. 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med SUs generalsekretær Luka Dyrnes, e-post luka@su.no / tlf. 413 52 096. 

Søknad og CV (maks to sider) sendes til luka@su.no innen 20. mai. Aktuelle kandidater blir kontaktet kort tid etter søknadsfristen.