Vi støtter aksjonene foran Olje- og Energidepartementet

Foto: Amanda Iversen Orlich

Vindparkene på Fosen er i strid med menneskerettighetene 

23. Februar var det 500 dager siden Høyesterett fastslo at vindmøllene på Fosen er bygd ulovlig og strider med menneskerettighetene til samene. Dette er fordi vindmøllene ødelegger for reindrift og dermed fratar vår urbefolkning muligheten til å drive sitt virke, og utøve sin kultur. Ved pågående menneskerettighetsbrudd har staten en plikt til å stanse bruddet og reparere skadene.

Kampen mot vindmøllene på Fosen er ikke bare en viktig kamp fordi vindmøllene som står der er ulovlige. Det er også en kamp mot den historiske undertrykkingen samer er blitt utsatt for når nasjonen Norge har blitt bygd og fornorskingen vi har drevet med. Når nasjonen Norge viser at den er villig til bryte samenes menneskerettigheter, er ikke lenger noen menneskerettigheter trygge.

Sivil ulydighetsaksjoner

Siden torsdag 23. februar har aktivister fra Natur og Ungdom og NSR-Nuorat okkupert Olje- og energidepartementet, men natt til mandag 27. februar ble aktivistene arrestert av politiet. Dette er ikke første gangen samiske aksjonister blir arrestert på natta. 6. februar 1981 okkuperte tre samiske kvinner Gro Harlem Brundtland sitt kontor for å protestere mot anleggsarbeid i Stilla. Også disse ble arrestert midt på natta for å minske offentlighetens interesse. 

Etter politiaksjonen 27. februar har protestene fortsatt. Aktivister fra hele landet har blokkert en rekke departementer i Oslo og fått verdens øyne rettet mot det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen. 

Regjeringen må ta ansvar 

Olje- og energiminister Terje Aasland klarer ikke å si det som er helt åpenbart – nemlig at vindmøllene er et systematisk og pågående menneskerettighetsbrudd. Det er sjokkerende å se at demokrati, folkerett og menneskerettigheter settes til side. I et demokrati skal makt fordeles mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Staten kan ikke ignorere en høyesterettsdom. Urfolks rettigheter er ikke valgfritt. 

Nå må Jonas Gahr Støre komme på banen og ta ansvar. Vi kan ikke ha en regjering som går imot den norske rettsstaten og mot menneskerettigheter. For å gå imot Fosen-dommen er å gå imot demokratiet. 

SU stiller seg bak aksjonistenes krav. Vindmøllene på Fosen må rives slik at landet blir tilbakeført og samene må kompenseres for de menneskerettighetsbruddene de er utsatt for!

Har du spørsmål om aksjonene? 

Kontakt miljøpolitisk leder i SU, Viktor Hegerberg, på 46693172 eller sentralstyremedlem Hedwig Thiery Aresvik på 46854252. 

Mer informasjon finner du også her: https://www.nu.no/500-dager-med-menneskerettighetsbrudd-vi-okkuperer-olje-og-energidepartementet/

Del denne saken