Våre viktigste kampsaker på SVs landsmøte

Norge må ha en styrt omstilling av oljenæringen med mål om å avvikle oljenæringen innen 2030. 

SU mener SV bør gå inn for en styrt omstilling av oljenæringen, og at det skal gjøres innen 2030. Vi må innse at norsk olje koker kloden, og ta inn over oss at konsekvensene av norsk olje og gass er katastrofale. Den olja som for Equinor er et eventyr er for mange mennesker et mareritt.  I femti år har Norge tjent enormt med penger på å utvinne olje og gass. Nå er det på tide å sette en sluttdato. Som et rikt, oljeproduserende land har vi et stort historisk ansvar for å løse klimakrisa. 

Flertallet på Stortinget mener at Norge bør fortsette med oljeproduksjon i femti år til. Da kommer vi aldri til å få en slagkraftig politikk for å kutte utslipp og skape grønne arbeidsplasser. Vi har økonomisk handlingsrom til å bygge opp nye næringer hvis vi virkelig vil. Å sette en sluttdato er det eneste som vil føre til nok politisk handling for å bygge opp de grønne næringene som skal overta etter olja.

En rettferdig skole – fjern fraværsgrensa , avskaff eksamen, og innfør et nytt opptakssystem til høyere utdanning 

Høyresidens fraværsgrense er en mistillitserklæring mot både elever og lærere, og rammer usosialt. SV fjernet den forrige fraværsgrensa da vi satt i regjering i 2009 og SV har hele veien vært mot fraværsgrensa i videregående skole. Årsakene til at elever har fravær er mange og kan være komplekse. I stedet for å frata de elevene med for høyt fravær i et fag vitnemålet må vi heller gi elevene den oppfølgingen de trenger for å fullføre. SV må fortsette å stå side om side med elevene i kampen mot den urettferdige fraværsgrensa. 

Eksamen er et gammeldags system som for lengst har gått ut på dato. Eksamensmodellen bygger på ren tilfeldighet, du kan like gjerne komme opp i ditt verste fag som i ditt beste. Det første året på videregående er det tilfeldig om du i det hele tatt trekkes opp til eksamen. SU mener at eksamen er å spille lotto med elevenes fremtid. En dårlig dag på eksamen kan ødelegge et år med hardt arbeid, og gjøre at du ikke kommer inn på drømmestudiet. Derfor vil vi heller innføre en mappevurdering som vurderes av ekstern sensor hvor elevene kan vise en større bredde av det de har gjort i løpet av året. Det er på tide å få en vurderingsordning som er faglig begrunnet, og fremmer læring. 

I dagens skole må du prestere bra i alle fag for å få høyt nok snitt til å komme inn på det du vil senere. Gymkarakteren teller like mye som mattekarakteren hvis du vil bli ingeniør, og geografikarakteren teller like mye som psykologikarakteren hvis du vil bli psykolog.  Det er på tide å styre opptakssystemet i en ny retning med mindre fokus på konkurranse og skyhøye karaktersnitt, og heller la de relevante karakterene veie tyngst i opptaket til høyere utdanning.

Del denne saken