Ulikhetspandemien

Det har aldri vært flere dollarmilliardærer i verden enn i 2020, og deres samlede formue har aldri vært større. Det er samtidig som antallet som lever i ekstrem fattigdom har økt for første gang på 20 år. Når 8 personer eier like mye som halve verdens befolkning er det ikke mangel på penger som er problemet, det er mangel på rettferdighet.

Norge må, og kan, bidra i kampen mot den økende globale ulikheten.

  • Vi må sikre at den bistanden vi gir går til å bygge opp gode, offentlige, gratis og universelle helse- og utdanningssystemer, ikke til kommersielle velferdsprofitører. 
  • Vi må øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner, anti-korrupsjonsarbeid og fagforeninger. Det er avgjørende for å få anstendig arbeidsliv der man har en lønn å leve av. 
  • Vi må gå til kamp mot de økonomiske strukturene som gjør at noen få er absurd rike, mens andre lever i fattigdom. I dag taper utviklingsland milliarder hvert eneste år fordi selskaper unndrar seg skatt og gjemmer unna pengene i skatteparadiser. Derfor må vi ta kampen mot skatteparadiser og kapitalflukt.

Rettferdig tilgang på vaksiner

Verdens rikeste land utgjør 16% av verdens befolkning, men har sikret seg 60% av vaksinene. Koronakrisa er en global helsekrise, og behovet for internasjonalt samarbeid og solidaritet er større enn noensinne. Rike land må stå opp for en rettferdig fordeling av verdens vaksiner, ikke støtte legemiddelselskapenes ønske om milliardprofitt.

Det første Norge bør gjøre er å kreve at legemiddelselskapene deler vaksineoppskriftene. Det vil gjøre det lettere å få til rask og billig produksjon av vaksiner i utviklingsland. SV har foreslått at patentrettighetene må lempes på under pandemien. Dessverre har regjeringen, FrP og Arbeiderpartiet stemt imot. Norges offisielle politikk er at dette skal være frivillig for legemiddelselskapene. Det er naiv politikk. Det er ingenting som tyder på at legemiddelselskapene vil dele patenter og produksjonskunnskap om vaksiner frivillig. 

Det er på tide og sette liv og helse over legemiddelselskapenes ønske om enorm profitt. 

Denne uka var SU-leder Synnøve i debatt for å diskutere hvordan Norge kan bidra til å løse ulikhetskrisa. Se debatten her.

Vil du lese mer om ulikhetspandemien? Sjekk ut rapporten fra Tankesmien Agenda og Norsk folkehjelp her.

Del denne saken