Det du ikke vet, kan du ha vondt av

Om kampanjen
Rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet frem i flere tiår er under angrep. Overvåking av ansatte har blitt mer normalt, og vikarbyråer gjør at ungdom stiller svakere i arbeidslivet. Det oppdages stadig brudd på arbeidsmiljøloven på unges arbeidsplasser, og ungdom lærer ikke noe på skolen om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.
De få på toppen tjener på svekkelser i arbeidsmiljøloven fordi å leie inn arbeidskraft blir billigere. Samtidig taper ungdom fordi arbeidslivet blir stadig mer utrygt og eierne stikker av med mer av inntektentene.
Fagforeninger er det viktigste verktøyet vi har i kampen for et tryggere arbeidsliv. Det er derfor grunn til stor bekymring når vi har den laveste organisasjonsgraden i Norge på 70 år.  I dag er kun hver fjerde ungdom mellom 16 og 26 fagorganisert.
Sosialistisk Ungdom tror på folks evne og kraft til å forandre verden i fellesskap. Som en del av arbeiderbevegelsen skal SU de neste månedene ta et oppgjør mot høyresidens rasering av norsk arbeidsliv og jobbe for et rettferdig arbeidsliv for ungdom.
Mål for kampanjen

  1. Økt organisasjonsgrad og faglig kompetanse blant SUs medlemmer.
  2. Informere unge om deres rettigheter i arbeidslivet og viktigheten av å organisere seg
  3. Fremme forslag om en årlig “arbeidslivsdag” i skolen for vgs-elever.

Kapitler:
Kampanjens to-deling
Fokusområder
Kampanjekalender
Hvordan arrangere aktiviteter?
Ta kontakt