Trøndelag SU søker valgkampsekretær

Vervet som valgkampssekretær kan være arbeidstungt til tider, men veldig givende og lærerikt. Vervets oppgaver vil hovedsakelig bestå av å:

  • Koordinere skoledebatter og skolevalgtorg i Trøndelag
  • Bistå fylkeslaget i bestilling av valgkampmateriale
  • Bistå fylkeslaget i utforming av promoteringsbilder på sosiale medier
  • Holde tett dialog med SUs nasjonale valgkampsekretær
  • I etterkant av valgkampen utforme en evaluering av arbeidet

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

  • Positiv, effektiv, og har evnen til å inspirere andre.
  • Ryddig og strukturert, må kunne håndtere mange parallelle oppgaver
  • Organisasjonserfaring
  • Innsikt i norsk politikk, samt SV/SUs politikk
  • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Vervet er honorert. Oppstart vil skje etter avtale, med avslutning en kort tid etter valget i 2021. Med vervet som valgkampssekretær får du tilgang til kontoret, men kan arbeide med oppgavene der man selv ønsker.

Kunne du tenke deg å være valgkampssekretær? Send en e-post til trondelag@su.no. Søknadsfrist er 23. mai.

Har du noen spørsmål om dette vervet kan du ta kontakt med fylkesleder i Trøndelag SU, Marit Voldsund Fjeldvær, på trondelag@su.no.