Til kamp mot Wisting

Wisting er et nytt oljefelt som Equinor ønsker å bygge i Barentshavet. Det er planlagt å produsere olje til minst 2058, åtte år etter at Norge skal være klimanøytrale. Oljen fra Wisting vil slippe ut fire ganger så mye CO2 som Norge gjør i løpet av et år og vil ifølge FNs klimapanel bryte med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. 

Området hvor Wisting-feltet skal være kalles Norges lille regnskog og blir det nordligste oljefeltet noensinne. Oljeboring så nærme iskantsonen utgjør en stor risiko for sårbare bestander av fugl, fisk og sjøpattedyr. I dag finnes det ingen metode for å ta olje ut av is. Equinor har heller ikke kommet med noen handlingsplan for hva de skal gjøre ved oljesøl.

Norge har som et oljeproduserende land tjent enorme summer på klimagassutslipp. Norge må ta sitt historiske ansvar for klimakrisa. Vi i SU mener det er på tide å sette hensynet til klima og natur først. Vi kan ikke åpne nye oljefelt, vi må ut av olja og inn i fremtida. Vi krever klimarettferdighet!

Derfor arrangerer vi nasjonal aksjonsuke mot Wisting i uke 43 sammen resten av miljøbevegelsen. Hele uka vil lokal- og fylkeslag over hele landet aksjonere og snakke om Wisting på møter og skolebesøk. Mot slutten av uka vil det være store demonstrasjoner i hele landet med mål om å stoppe Wisitng-feltet. Fredag 28.10 vil det være en stor demonstrasjon i Oslo foran Stortinget, og lørdag 29.10 vil resten av landet demonstrere. Her kan du finne oversikt over alle demonstrasjonene. Hvis ikke din lokale demonstrasjon er på lista, kan dere melde dere på her!

Del denne saken