Til kamp mot menns vold mot kvinner!

1 av 3 av verdens kvinner blir i løpet av livet utsatt for en form for vold utøvd av menn. Over hele verden lever kvinner konstant i fare for å utsettes for vold – kun fordi de er kvinner. I områder med krig og konflikt brukes vold mot kvinner som et våpen. I tillegg er det ekstra farlig å være kvinne på flukt. I flyktningleirer blir kvinner utsatt for seksuell trakassering og vi kjenner til tilfeller der kvinner selger kroppen sin for å få tilgang på essensielle varer og tjenester for å overleve i leiren. 

I Norge blir minst 1 av 10 kvinner utsatt for voldtekt i løpet av livet, og for halvparten skjer overgrepet før de har fylt 18 år. Vi veit at det er store mørketall og at det i realiteten er langt flere. Kun 10% av sakene blir anmeldt og av 8 av 10 av disse blir henlagt. Av sakene som når rettssalen blir hver fjerde overgriper frikjent. Vi har et rettssystem som svikter kvinner og lar voldtektsmenn gå fri. Det skal ikke være straffefritt å voldta! 

1 av 4 kvinner i Norge utsettes for vold i parforhold. Lenge tenkte man at partnervold var en privatsak innenfor husets fire vegger. Det veit vi at det ikke er. Vold mot kvinner er et samfunnsproblem, og dermed også et samfunnsansvar.

Vi krever at politikerne viser handling og tar kvinners rett til trygg og frie liv på alvor. Likevel er det ikke slik at vi kan ikke avskaffe voldtekt og vold mot kvinner fra Stortinget. Det trengs en holdningsendringer i hele samfunnet. 

Til kamp mot menns vold mot kvinner!

Del denne saken