Systemendring – ikke klimaendring

Vi lever i et økonomisk system som setter økonomisk vekst foran alle andre hensyn. Selv om FN varsler klimakrise om ikke verdens utslipp halveres innen de neste 30 årene, fortsetter Norge å satse på olje som aldri før. Det har aldri blitt åpnet så mange oljefelt på norsk sokkel som i vår tid, selv om utslippene av norsk olje er godt dokumentert.

Skal vi løse klimakrisa, må vi tenke systemendring. Løsningene mot klimakrisa finnes, men viljen til å gjennomføre dem mangler.

Vi i Sosialistisk Ungdom ønsker et grønt skifte som alle kan være med på, uavhengig av hvor i landet de bor og hva de jobber som. For at vi skal komme oss ut av oljealderen, må vi starte en utfasing av oljenæringa, samtidig som vi bruker mer penger på å bygge framtidas arbeidsplasser. Vi er et rødt og grønt parti fordi vi både skal ta Norge inn i framtida, og sørge for at alle som jobber i norsk olje skal ha arbeid å gå til.

Del denne saken