Synnøve Kronen Snyen er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom

Synnøve Kronen Snyen er valgt som ny leder i SU. Foto: SU

Sosialistisk Ungdom sitt landsmøte ble avholdt digitalt 20.-23. juni. Snyen var 1. nestleder før hun tirsdag ble valgt som ny leder. Synnøve Kronen Snyen (23) er fra Nordre Follo i Viken. Hun overtar ledervervet fra Andreas Sjalg Unneland. 

I vervet vil Snyen prioritere klimasaken. 24. juni ble det klart at regjeringen vil ha en 25. konsesjonsrunde dele ut 136 nye oljeblokker i Barentshavet og Norskehavet. 

“Regjeringen tviholder på en oljedrøm som ødelegger fremtiden vår”, sier Snyen. 

Snyen mener at regjeringen nå har vist at de ikke prioriterer klimasaken. 

Stortinget vedtok nylig en krisepakke til oljenæringen der oljenæringen får milliarder uten at det blir stilt et eneste krav om at det må skapes arbeidsplasser i nye, grønne prosjekter. 

“Vi vet at verden allerede har funnet over fem ganger så mye olje som det vi kan pumpe opp hvis vi skal klare å nå klimamålene våre. Norge må slutte å åpne nye oljefelt og heller bruke de milliardene som nå kastes etter oljenæringen til å bygge Norges nye, grønne arbeidsplasser” sier den nyvalgte SU-lederen. 

“SU vil bruke tiden fremover på å mobilisere for å få en rød og grønn politikk etter Stortingsvalget i 2021. Vi er klare for å vise oss som et reelt alternativ til høyresidens grå og usosiale politikk” avslutter hun. 

Del denne saken