SV har sikra 18 milliarder til miljø og rettferdig fordeling!

Klima og miljø 

SV sørger for 10 milliarder til klima, grønn omstilling og natur. Det har aldri vært brukt mer penger på miljø- og klimatiltak i et statsbudsjett.

Vi sikrer: 

 • 5 milliarder til grønne industriprosjekter og 1,5 milliarder til å kutte klimagassutslipp i industrien. Det er en kjempesatsing på å få Norge grønnere.
 • 1 milliard til vern av regnskog. 
 • Mer penger til vedlikehold av jernbanen, naturkartlegging og skogvern. 
 • 700 millioner til energieffektivisering. 

SV satser på studentene

Alle skal ha råd til å studere, selv om man ikke har rike foreldre som kan gi deg penger i studietiden.

Derfor er vi glade for at SV sikrer at: 

 • Studiestøtten øker med 10%. Det gir studenter 1254 kroner mer i måneden. 
 • Det bevilges 1 milliard mer til studentboliger. 

Velferd og fordeling 

I en tid der prisene øker må de som har minst og barnefamilier få mer.

SV har fått gjennomslag for at: 

 • Barnetrygden øker med nesten 2 milliarder. 
 • SFO blir gratis for 3. klassingene. 
 • Minsteytelsene for de som går på arbeidsavklaringspenger eller har uføretrygd øker. 
 • Exit-skatten utvides. Nå kan ikke lenger arvinger som flytter til Sveits få overført aksjer uten å skatte av det. Sånn bekjemper vi skatteflukt. 
 • Sykehusene i Nord-Norge får mer penger, så vi kan sikre gode helsetjenester i hele landet. 

Ny boligpolitikk 

Boligmarkedet er ute av kontroll, og om du eier eller leier boligen din har blitt en av de største årsakene til at forskjellene i Norge øker.

I statsbudsjettet fikk SV gjennomslag for: 

 • 5 milliarder mer til Husbanken.
  • Her skal 1 milliard gå til studentboliger og 1 milliard til startlån, så flere kommer inn på boligmarkedet. 
 • At det skal bli lettere å bygge ikke-kommersielle boliger i fremtiden.
Del denne saken