SV foreslår å avlyse eksamen

Leder i Sosialistisk Ungdom Synnøve Kronen Snyen og Mona Fagerås fra SV


Dette skoleåret har vært preget av fjernundervisning, hjemmeskole og karantener. 9500 elever har mistet spesialundervisning og tilpasset norskopplæring. Når undervisninga har vært så forskjellig på grunn av pandemien blir en felles eksamen urettferdig.

Nesten 70.000 har signert oppropet fra Elevorganisasjonen, nå må Guri Melby ta elevene på alvor!

Del denne saken