SU har fått mange gjennomslag i SVs arbeidsprogram

Klima, miljø og samferdsel 

 • Ingen flere lete- eller utvinningstillatelser på norsk sokkel.
 • Innføre et nasjonalt ungdomskort. SV vil ha et rimelig månedskort for tog, buss og båt som gjelder for reiser i hele landet for alle under 20 år.
 • Gjøre luksusforbruk av klimagassutslipp dyrere slik som å innføre CO2-avgift på drivstoff til yachter og bruk av privatfly.

En rettferdig skole

 • At rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt organisasjonenes rolle i den norske arbeidslivsmodellen, skal være en del av læreplanen i videregående skole.
 • Gjennomføre forsøk med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering, til erstatning for dagens eksamen.
 • Redusere prisen på privatisteksamen og gjøre privatisteksamen gratis for elever som trenger å ta eksamen for å få godkjent studiekompetanse.
 • Lovfeste rett til læreplass til alle.
 • Ha et økt tilbud om psykisk helsehjelp, og gjøre det gratis for ungdom til og med 25 år.
 • Fjerne fraværsgrensa. Obs: Her er ikke alle i SV enige, men vi har flertallet i komiteen med oss. 

Feminisme og antirasisme

 • At arbeidet mot rasisme og diskriminering i skolen styrkes gjennom handlingsplaner.
 • At alle skoler skal ha forpliktende handlingsplaner mot seksuell trakassering.
 • Avskaffe abortnemdene. Abort er kvinnens valg! 
 • Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.

Økonomisk løft for studenter

 • Innføre tolv måneders studiefinansiering og øke den til 2G. Det tilsvarer 202 702 kr. i året. I dag er studiestøtta på 123.519 kr. 
 • Bygge 6000 studentboliger i året. Regjeringen legger opp til å kun bygge 1650 studentboliger neste år. 
 • Sette en begrensning på hvor høy leie det er mulig å ta i enkelte områder. Dette er viktig for å få redusert husleia! 

Hele programmet kan du lese her. https://www.sv.no/programarbeid/

Spørsmål? Ta kontakt med Synnøve Kronen Snyen, leder i Sosialistisk Ungdom. E-post: synnove@su.no

Del denne saken