Store gjennomslag på SVs landsmøte

Gjennomslag i skolepolitikken

På landsmøte tok SU kampen for en rettferdig skolepolitikk som tar elevene på alvor. Vi fikk stor støtte på landsmøtet. Dette ble vedtatt: 

 • Fjerne fraværsgrensa (flertallet i landsstyret ville beholde dagens fraværsgrense)
 • Avskaffe eksamen til fordel for mappevurdering på ungdomsskole og videregående
 • Nytt opptakssystem til høyere utdanning, der relevante karakterer skal telle mer
 • Fjerne karakter i orden og oppførsel
 • Lovfeste retten til læreplass
 • Innføre rett til politisk fravær på ungdomsskolen

Gjennomslag i klimapolitikken 

Norsk olje koker kloden, og verken Norge eller verden er i nærheten av å nå klimamålene. Derfor kjempet SU for en enda mer radikal klimapolitikk som tar alvoret i klimakrisa inn over seg. Det fikk vi landsmøtet med oss på. Dette ble vedtatt:

 • Stoppe letingen etter ny olje og gass, og ikke åpne nye olje- eller gassfelt på sokkelen.
 • At Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.
 • Utvinningstillatelser skal ikke forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet skal stanses.

Feminisme 

Etter 8 år hvor høyresiden har satt likestillingen i revers vil SV til valg på en radikal feministisk politikk. Dette fikk SU gjennomslag for på landsmøtet

 • Innføre samtykkelov i Norge. Kun ja betyr ja!
 • Fjerne de gammeldagse nemndene og utvide retten til selvbestemt abort. 
 • Forbud mot retusjert reklame og reklame for kosmetisk kirurgi. 
 • At politiet skal ha tydelige rutiner ved mistanke om vold mot kvinner, opphold på krisesenter skal være gratis og det skal være fri rettshjelp i saker om voldsoffererstatning,  likestilling og diskriminering. 
 • Det skal opprettes regionale tilbud for å sikre folk med kjønnsinkongruens behandling som hormonbehandling, pubertetsutsettende behandling og enkel kirurgi.

Vi i SU gleder oss til å drive valgkamp for en ny politisk kurs i Norge!

Del denne saken