Stopp Putin – Leve Ukraina!

Torsdag 24. februar satte president Vladimir Putin i gang Russlands invasjon av Ukraina.
Siden har vi sett hjerteskjærende bilder av t-bane-stasjoner fylt opp av ukrainere som søker
trygghet fra bomber og våpenild, bombede boligområder og mennesker som er sendt på
flukt. De russiske styrkenes fremferd er hensynsløs og sjokkerende, og de ser ikke ut til å ville
gi seg før de kontrollerer landet.


SU fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina og står i solidaritet med det ukrainske
folket. Det er uakseptabelt at Russland bruker vold for å oppnå viljen sin i utenrikspolitikken.
Russlands invasjon er et åpenbart og grovt brudd på folkeretten, og er dypt tragisk og
urettferdig. Den er også et uttrykk for Putins undertrykkende og høyreautoritære regime,
som i mange år har vist seg villig til å føre imperialistisk krig mot andre land for å tjene egne
interesser og slå brutalt ned mot motstand i hjemlandet. Denne krigen er ikke i vanlige
russeres interesse. Norge må derfor være en pådriver for sanksjoner som rammer Putin-
regimet og den russiske eliten hardt. Krigen vil fortsette så lenge de tjener på den.

Samtidig må Norge bidra til en stor humanitær innsats for menneskene i Ukraina, vi må
støtte opp under forsøk på å finne fredelige løsninger og ta ansvar i flyktningsituasjonen som
har oppstått. Selv om krigen skjer i forlengelse av stormaktsinteresser, er det
sivilbefolkningen som taper. 1,5 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, og
sammen med andre i land i Europa må Norge gi dem trygghet.


Når denne krigen skjer så nærme oss er den en påminner på lidelsen og splittelsen krig
medfører. I Polen og Ungarn stoppes flyktninger når de ikke har ukrainsk pass, og i Norge
opplever russere og norsk-russere mistenkeliggjøring og hets selv om krigen er Putins feil. Vi
kan ikke tillate at krigen setter vanlige folk opp mot hverandre, og vi må stå sammen opp
mot elitens imperialistiske kriger – uansett hvor i verden de foregår. Derfor må dette også
være et vendepunkt for vestlige ledere som tidligere ikke har vist solidaritet med folk som
rammes av krig i andre deler av verden.


Krigshandlingene må stoppes, og vi må stå opp for Ukrainas rett til trygghet og mulighet til å
bestemme over egen fremtid. Stopp Putin – leve Ukraina!

Del denne saken