Sosialistisk Ungdom søker valgkampsekretær

Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt ungdomsparti. Vi er en feministisk og sosialistisk ungdomsorganisasjon som kjemper for et rettferdig samfunn og like muligheter for alle, uansett hvem du er, hvilket kjønn du har eller hvor du kommer fra. 

I forbindelse med Stortingsvalget 2021 søker vi en valgkampsekretær. Valgkampsekretæren har ansvar for å organisere skolevalgkampen for SU. I skolevalgkampen skal vi organisere ungdom i vår bevegelse og mobilisere unge til kamp for sosialisme og feminisme!

Vi søker en positiv og effektiv person, som er løsningsorientert og har evnen til å inspirere andre. Ellers ser vi etter følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel, må kunne håndtere en hektisk hverdag og mange parallelle oppgaver
 • Organisasjonserfaring
 • Innsikt i norsk politikk og SV/SUs politikk
 • Erfaring med sosiale medier er en fordel, men ikke nødvendig
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner

Stillingens oppgaver vil hovedsakelig bestå av å:

 • Bistå lokal- og fylkeslag med skoledebatt og valgtorg
 • Koordinere sentralstyrets innsats i valgkampen
 • Sende ut valgkampmateriell 
 • Bistå med kommunikasjonsarbeid i sosiale medier ved behov
 • Skrive en evaluering av valgkampen i ettertid
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen i løpet av perioden

Stillingen som valgkampsekretær er en prosjektstilling som går over ca. 3 måneder. Stillingsprosenten vil deles opp, slik at det jobbes 50% de to første månedene, og fulltid i den mest travle perioden under skolevalgkampen. Oppstart er 14. juni, og avslutningsdato er 10. september 2021. Arbeidssted vil være i SUs kontorlokaler på Tøyen i Oslo. 

Vi kan tilby en spennende og lærerik jobb med fleksibel arbeidstid. 

Stillingen er lønnet i lønnstrinn 29 etter statens regulativ. 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med SUs generalsekretær Luka Dyrnes, e-post luka@su.no / tlf. 413 52 096. 
Søknad og CV (maks to sider) sendes til post@su.no innen 18. mai. Aktuelle kandidater blir kontaktet kort tid etter søknadsfristen.