Sosialistisk Ungdom jubler over gjennomslag i statsbudsjettet

I enigheten mellom SV og regjeringa om statsbudsjettet for 2023 er det sykt mange SU-seire! 

Klimakutt

SV har fått et historisk olje-gjennomslag! 26. konsesjonsrunde er avlyst frem til 2025, noe som mest sannsynlig betyr at dette aldri kommer til å skje. Vi har også vunnet at det ikke skal letes i oljeblokkene nær iskanten. SV sikrer at Norge har et mål om å kutte 55% av utslippene innen 2030 og at vi har tiltak for å komme dit. For eksempel bruker vi 850 millioner kroner mer på utslippskutt gjennom Enova.

Internasjonal solidaritet

Vi får gjennomslag for at vi skal ta fra de ekstraordinære høye olje- og gassinntektene Norge har og bruke de på internasjonal solidaritet. Norge blir av verden rundt oss sett på som en krigsprofitør som tjener milliarder på krigen i Ukraina. Nå skal vi bruke store beløp på å gjenoppbygge Ukraina og gi nødhjelp til det globale sør. Høye matvarepriser og energipriser rammer særlig de fattigste landene og vi står overfor mulige sultkatastrofer i verden. Derfor er dette enormt viktig.

Ny skolepolitikk 

SV har også fått gjennomslag for en forsøksordning på alternativer til eksamen i både ungdomsskole og videregående. Dagens eksamenssystem er en utdatert og gammeldags vurderingsform som skaper en teste- og puggeskole. Nå får vi en historisk mulighet til bygge en mer engasjerende skole. 

Rettferdig fordeling 

Vi får gjennomslag for at studiestøtta øker med over 9000 kroner i året. Dette betyr mye for unge som lever i fattigdom. Når studenter oppgir at de må droppe ut av studiet fordi de ikke har råd til å studere så blir høyere utdanning kun for de med rike foreldre. Nå skal unge helt opp til 26 få billigere tannhelse, fordi vi vet at mange ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd til å betale regningen. Sånn skal det ikke være i en velferdsstat. Den største utgiften man har er som regel husleie. Vi har et boligmarked som er rigget for spekulanter, ikke for oss som er unge. Derfor er det sykt viktig at vi nå skal få ny husleielov og styrke rettighetene til alle som leier et sted å bo. 

Bli med på laget!

Dette viser at det funker å engasjere seg i politikk. Det er mulig å skape et mer rettferdig samfunn! 

Meld deg inn i SU her: https://su.no/bli-medlem/ 

Del denne saken